MIEJSKIE PRZEDSZKOLE Nr 27 OKRĄGLACZEK w Jeleniej Górze

 

Nawigacja

KOMUNIKAT - TERMY CIEPLICKIE

SZANOWNI RODZICE !

Informujemy, że został zakończony

                    udział dzieci przedszkolnych

w zajęciach nauki pływania organizowanych w Termach Cieplickich.

Od 2 lutego 2015 nauką pływania zostaną objęci

uczniowie klas I i II wszystkich szkół podstawowych.

 Z chwilą przejścia Państwa dzieci do klasy pierwszej 

szkoły podstawowej na terenie Jeleniej Góry, 

 dzieci zostaną w dalszym ciągu objęte nauką pływania

trwającą do 3 klasy SP włącznie.