MIEJSKIE PRZEDSZKOLE Nr 27 OKRĄGLACZEK w Jeleniej Górze

 

Nawigacja

9.03.2015 KONKURS " MOJE ULUBIONE WIERSZE JULIANA TUWIMA "

slon-ruchomy-obrazek-0001

SZANOWNI RODZICE I DZIECI !

Zapraszamy do udziału w konkursie recytatorskim

" MOJE ULUBIONE WIERSZE JULIANA TUWIMA "

 

REGULAMIN KONKURSU :

 Cele konkursu:

  • Popularyzacja twórczości Juliana Tuwima oraz zainteresowanie dzieci poezją
  • Kształtowanie wrażliwości na piękno języka ojczystego i rozwijanie zdolności recytatorskich
  • Promowanie kultury żywego słowa wśród dzieci
  • Wspieranie uzdolnień i pomoc w rozwijaniu zainteresowań dzieci

 

Przebieg i zasady konkursu:

1. W konkursie biorą udział wszystkie chętne dzieci z naszego przedszkola

w wieku 3- 6 lat.

2. Konkurs będzie przebiegał w dwóch kategoriach wiekowych :

3-4 latki, 5-6 latki

3. Rodzice przygotowują w domu dziecko do recytacji dowolnie wybranego

wiersza Juliana Tuwima oraz strój i rekwizyty pomocne w interpretacji utworu

4. Czas prezentacji utworu nie może przekroczyć 5 minut

5. Termin zgłoszenia dziecka do udziału w konkursie recytatorskim u

nauczycielek każdej grupy wiekowej upływa dnia 6 marca 2015

6. Konkurs odbędzie się w dwóch etapach:

I etap grupowy - eliminacje grupowe 9 marca 2015

Wytypowanie trzech najlepszych uczestników z każdej grupy wiekowej , którzy

przechodzą do kolejnego etapu

II etap przedszkolny - 9 marca 2015

6.Oceny wystąpień konkursowych dokona jury powołane przez organizatorów

konkursu  

7.Kryteria oceny:

- pamięciowe opanowanie wiersza, dykcja

-interpretacja wiersza, wykorzystanie rekwizytów

- ogólny wyraz artystyczny

8. Nagrody:

-wszystkie dzieci, które zgłoszą się do konkursu otrzymują dyplomy

- zwycięzcy konkursu otrzymują dyplomy oraz nagrody

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

Organizatorzy konkursu:

Danuta Łosińska, Iwona Skibińska - Kotomaj