MIEJSKIE PRZEDSZKOLE Nr 27 OKRĄGLACZEK w Jeleniej Górze

 

Nawigacja

 • Harmonogram zajęć w ramach projektu "Równa przyszłość jeleniogórskich przedszkolaków". STYCZEŃ 2023r.
  Harmonogram zajęć w ramach projektu:
  "Równa przyszłość jeleniogórskich przedszkolaków"

  Styczeń 2023 r. 
   
  Logopedia/ nr zadania 1.3/ grupa Jeżyki/ 1x 45 min. w tygodniu: 10, 17, 24, 31  (wtorek) w  godzinach: 12:00- 12:45  (sala terapii) 

  Terapia pedagogiczna/ nr zadania 1.14 /grupa Jeżyki/ 1x45 min. w tygodniu: 4, 11, 18, 25 (środa) w  godzinach: 12:00 - 12:45 (sala terapii) 
  09.01.2023 12:44 | więcej »
 • Harmonogram zajęć w grudniu 2022r.
  Harmonogram zajęć w ramach projektu:
  "Równa przyszłość jeleniogórskich przedszkolaków"

  GRUDZIEŃ
   
  Logopedia/ nr zadania 1.3/ grupa Jeżyki/ 1x 45 min. w tygodniu: 6, 13. 12  (środa).  w godzinach: 12:00- 12:45  (sala terapii) 

  Terapia pedagogiczna/ nr zadania 1.14 /grupa Jeżyki/ 1x45 min. w tygodniu: 7, 14. 12 w  godzinach: 12:00 - 12:45 (sala terapii) 
  09.01.2023 12:41 | więcej »
 • Harmonogram zajęć w listopadzie 2022r.
  Harmonogram zajęć w ramach projektu:
  "Równa przyszłość jeleniogórskich przedszkolaków"
  LISTOPAD

   
  Logopedia/ nr zadania 1.3/ grupa Jeżyki/ 1x 45 min. w tygodniu: 2, 9, 16, 23, 30 (środa). w godzinach: 14:00- 14:45  (sala terapii) 

  Terapia pedagogiczna/ nr zadania 1.14 /grupa Jeżyki/ 1x45 min. w tygodniu: 2 (środa), 4, 18, 25, 30 (piątek) w godzinach: 12:00 - 12:45 (sala terapii) 
  29.11.2022 22:06 | więcej »
 • Harmonogram zajęć w październiku 2022r.
  Harmonogram zajęć w ramach projektu:
  "Równa przyszłość jeleniogórskich przedszkolaków"
  PAŹDZIERNIK

   
  Logopedia/ nr zadania 1.3/ grupa Jeżyki/ 1x 45 min. w tygodniu: 5, 12, 19, 26 (środa). październik 2022r.  w godzinach: 14:00- 14:45  (sala terapii) 

  Terapia pedagogiczna/ nr zadania 1.14/grupa Jeżyki/ 1x45 min. w tygodniu: 7, 14, 21, 28 (piątek). październik, 2022 r.  godzinach: 13:00 - 13:45 (sala terapii) 
  06.11.2022 20:30 | więcej »
 • Harmonogram zajęć we wrześniu 2022r.
  Harmonogram zajęć w ramach projektu:
  "Równa przyszłość jeleniogórskich przedszkolaków"

  Logopedia/ nr zadania 1.3/ grupa Jeżyki/ 1x 45 min. w tygodniu: 15, 22. 09. 2022  w godzinach: 10:30-11:15 (sala terapii) 

  Terapia pedagogiczna/ nr zadania 1.14/ grupa Jeżyki/ 1x45 min. w tygodniu: 14, 21. 09.2022 w godzinach: 11:30- 11:15 (sala terapii) 
  02.10.2022 22:22 | więcej »
 • Beneficjent: Miasto Jelenia Góra
  Tytuł projektu: Równa przyszłość jeleniogórskich przedszkolaków
  RPDS.10.01.03-02-0001/20
  Wartość projektu: 1 195 272,66 zł
  Wartość dofinansowania: 1 015 981,76 zł
   

  Okres realizacji projektu: lipiec 2022 – sierpień 2023.

  Celem głównym projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych i rozwojowych dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz podniesienie jakości wychowania przedszkolnego w dziewięciu ośrodkach wychowania przedszkolnego z terenu miasta Jelenia Góra  kompleksowego programu wsparcia obejmującego:
  - realizację specjalistycznych zajęć dla dzieci niepełnosprawnych,
  - realizację zajęć rozwijająco- integrujących wszystkie dzieci w tym dzieci ze specjalnymi potrzebami,
  - zakup specjalistycznych pomocy dydaktycznych i wyposażenia pracowni i placów zabaw do przedszkoli,
  - podniesienie kwalifikacji i kompetencji nauczycieli.

  Zakres projektu obejmuje:

  • zajęcia dla dzieci z niepełnosprawnościami wyrównujące szanse:  
   terapii pedagogicznej oraz zajęcia terapii logopedycznej. 


   
  08.09.2022 22:24 | więcej »