MIEJSKIE PRZEDSZKOLE Nr 27 OKRĄGLACZEK w Jeleniej Górze

 

Nawigacja

Projekt "Równa przyszłość jeleniogórskich przedszkolaków"

Beneficjent: Miasto Jelenia Góra
Tytuł projektu: Równa przyszłość jeleniogórskich przedszkolaków
RPDS.10.01.03-02-0001/20
Wartość projektu: 1 195 272,66 zł
Wartość dofinansowania: 1 015 981,76 zł
 

Okres realizacji projektu: lipiec 2022 – sierpień 2023.

Celem głównym projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych i rozwojowych dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz podniesienie jakości wychowania przedszkolnego w dziewięciu ośrodkach wychowania przedszkolnego z terenu miasta Jelenia Góra  kompleksowego programu wsparcia obejmującego:
- realizację specjalistycznych zajęć dla dzieci niepełnosprawnych,
- realizację zajęć rozwijająco- integrujących wszystkie dzieci w tym dzieci ze specjalnymi potrzebami,
- zakup specjalistycznych pomocy dydaktycznych i wyposażenia pracowni i placów zabaw do przedszkoli,
- podniesienie kwalifikacji i kompetencji nauczycieli.

Zakres projektu obejmuje:

  • zajęcia dla dzieci z niepełnosprawnościami wyrównujące szanse:  
    terapii pedagogicznej oraz zajęcia terapii logopedycznej. 


 

 

 

Beneficjent: Miasto Jelenia Góra
Tytuł projektu: Równa przyszłość jeleniogórskich przedszkolaków
RPDS.10.01.03-02-0001/20
Wartość projektu: 1 195 272,66 zł
Wartość dofinansowania: 1 015 981,76 zł

Celem głównym projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych i rozwojowych dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz podniesienie jakości wychowania przedszkolnego w dziewięciu ośrodkach wychowania przedszkolnego z terenu miasta Jelenia Góra (MP2, MP4, MP10, MP11, MP13, MIP14,MP19, MP27 i Przedszkole Specjalne w Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym) poprzez realizację w okresie 01.07.2022-31.08.2023 kompleksowego programu wsparcia obejmującego:
- realizację specjalistycznych zajęć dla dzieci niepełnosprawnych,
- realizację zajęć rozwijająco- integrujących wszystkie dzieci w tym dzieci ze specjalnymi potrzebami,
- zakup specjalistycznych pomocy dydaktycznych i wyposażenia pracowni i placów zabaw do przedszkoli,
- podniesienie kwalifikacji i kompetencji nauczycieli.
Wsparciem w ramach projektu objętych zostanie: 127 dzieci z jeleniogórskich przedszkoli, w tym 31 dzieci niepełnosprawnych oraz 96 dzieci pełnosprawnych oraz 10 nauczycieli wychowania przedszkolnego.