MIEJSKIE PRZEDSZKOLE Nr 27 OKRĄGLACZEK w Jeleniej Górze

 

Nawigacja

16.06.2018 VII FESTYN INTEGRACYJNY na Placu Piastowskim: MRÓWECZKI

Zobacz obraz źródłowy           Zobacz obraz źródłowy

balon-ruchomy-obrazek-004416 czerwca 2018 - w sobotę, o godz.10.30 dziecko-ruchomy-obrazek-0180

przedstawiciele grupy Mróweczki  

  reprezentowali przedszkole podczas 

VII FESTYNU INTEGRACYJNEGO 

zorganizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

Festyn odbył się na Placu Piastowskim w godzinach 10.00 - 15.00

EMOTICON kids 89