MIEJSKIE PRZEDSZKOLE Nr 27 OKRĄGLACZEK w Jeleniej Górze

 

Nawigacja

17.04.2019 INFORMACJE W SPRAWIE AKCJI STRAJKOWEJ w dniach 18.04.- 19.04.2019 i 23.04.2019

SZANOWNI RODZICE/OPIEKUNOWIE !
Bardzo dziękujemy Państwu za zrozumienie i wytrwałość !


Szanowni Państwo

Rodzice/ Opiekunowie dzieci

Miejskiego Przedszkola nr 27 Okrąglaczek w Jeleniej Górze 

 

Na podstawie § 18 ust. 2 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i

Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w

publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach ( Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz.

69 ) Dyrektor Miejskiego Przedszkola nr 27 Okrąglaczek w Jeleniej Górze

informuje, że w dniach 18 do 19 kwietnia 2019 r. i 23 kwietnia 2019 za zgodą

organu prowadzącego zawiesza zajęcia dydaktyczne, opiekuńcze i

wychowawcze w naszej placówce, w związku z podjęciem akcji strajkowej przez

pracowników przedszkola.

O sposobie organizacji zajęć w dniach następnych zostaną Państwo   

poinformowani niezwłocznie poprzez stronę internetową placówki.