MIEJSKIE PRZEDSZKOLE Nr 27 OKRĄGLACZEK w Jeleniej Górze

 

Nawigacja

23.04.2019 INFORMACJE W SPRAWIE AKCJI STRAJKOWEJ w dniach 24.04.- 26.04.2019

SZANOWNI RODZICE/OPIEKUNOWIE !
Bardzo dziękujemy Państwu za zrozumienie i wytrwałość!


 
 

Szanowni Państwo

Rodzice/ Opiekunowie dzieci

Miejskiego Przedszkola nr 27 Okrąglaczek w Jeleniej Górze 

 

Na podstawie § 18 ust. 2 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i

Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w

publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach ( Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz.

69 ) Dyrektor Miejskiego Przedszkola nr 27 Okrąglaczek w Jeleniej Górze

informuje, że w dniach 24 do 26 kwietnia 2019 r. za zgodą organu

prowadzącego zawiesza zajęcia dydaktyczne, opiekuńcze i wychowawcze w

naszej placówce, w związku z podjęciem akcji strajkowej przez pracowników

przedszkola.

O sposobie organizacji zajęć w dniach następnych zostaną Państwo   

poinformowani niezwłocznie poprzez stronę internetową placówki.