MIEJSKIE PRZEDSZKOLE Nr 27 OKRĄGLACZEK w Jeleniej Górze

 

Nawigacja

08.05.2020 LIST DYREKTOR MP 27 OKRĄGLACZEK - P. MAŁGORZATY WROTNIEWSKIEJ DO RODZICÓW / OPIEKUNÓW DZIECI

Obraz znaleziony dla: gify dzieci w przedszkolu

SZANOWNI PAŃSTWO

RODZICE I OPIEKUNOWIE NASZYCH DZIECI !

 Chciałabym Państwu serdecznie podziękować za ten czas dwóch miesięcy spędzonych wspólnie na innych warunkach, które były od nas niezależne.

Te dni były dla nas nowym wyzwaniem, ale trzeba przyznać, że cała społeczność Okrąglaczka spisała się na medal.

Szczególne uznanie należy się nauczycielom, którzy całym sercem zaangażowali się w prowadzenie kształcenia na odległość. Personel administracji i obsługi zadbał o to, aby przedszkole było gotowe na Wasz powrót.

Duże brawa dla Rodziców, którzy potrafili wykorzystać przekazane sugestie nauczycieli do zabawy i nauki z dziećmi oraz zachęcić dzieci do działania. Wielkie gratulacje dla naszych Przedszkolaków, którzy wspólnie z Rodzeństwem, Rodzicami uczyli się przez zabawę.

Zdobyliśmy wszyscy nowe doświadczenia, nauczyliśmy się nowych rzeczy, odkryliśmy nowe umiejętności. Pokonaliśmy własne słabości, wzmocniliśmy się i może patrzymy na otaczającą nas rzeczywistość inaczej.

Ten czas pandemii nie kończy się, a przed nami wszystkimi nowe wyzwanie

OTWARCIE PRZEDSZKOLA

JEŚLI NIE ZAJDĄ JAKIEŚ NOWE WYDARZENIA ,

KTÓRE NA TO NIE POZWOLĄ

To bardzo odpowiedzialne zadanie dla mnie jako Dyrektora oraz mojego Personelu. To zadanie, które niesie ze sobą wiele pytań, niepewności, wymaga wielkiego zaangażowania i poczucia odpowiedzialności.

 Szanowni Państwo, Okrąglaczek nie będzie już teraz tym samym przedszkolem, które opuściliście w marcu. Ze względu na zalecenia MEN, MZ i GIS ulegnie zmianie organizacja pracy placówki, co zostanie uregulowane szczegółowymi procedurami, które obowiązywać będą Was jako Rodziców, nas jako Personel przedszkola, ale i nasze Dzieci.

Dlatego bardzo proszę podejść poważnie do komunikatów, które będą pojawiać się na stronie internetowej przedszkola oraz o zapoznanie się z umieszczonymi zaleceniami MEN, MZ, GIS. i spróbować odnieść je w wyobraźni do warunków naszej placówki.

Proszę o rzetelne wypełnianie dokumentów, które umieszczone zostaną na stronie, a dotyczyć będę zgłoszenia dziecka do przedszkola w okresie pandemii.

Z wyrazami szacunku

Małgorzata Wrotniewska