MIEJSKIE PRZEDSZKOLE Nr 27 OKRĄGLACZEK w Jeleniej Górze

 

Nawigacja

12.05.2020 WAŻNE! KOMUNIKAT DLA RODZICÓW / OPIEKUNÓW dzieci z MP 27 OKRĄGLACZEK - dotyczy pracy placówki w okresie epidemii

Szanowni Rodzice!

Informujemy, iż w górnym menu jest nowy moduł: 

ORGANIZACJA PRACY W OKRESIE EPIDEMII.

Będziemy tam podawać ważne dla Państwa informacje

związane z funkcjonowaniem placówki w okresie epidemii.

Zamieszczona została ankieta skierowana do Państwa,

która obowiązkowo dotyczy wszystkich RODZICÓW naszych przedszkolaków.

Ankietę należy wypełnić do dnia 15.05.2020 - piątek

i przesłać na adres e-mail przedszkola: pm27@op.pl