MIEJSKIE PRZEDSZKOLE Nr 27 OKRĄGLACZEK w Jeleniej Górze

 

Nawigacja

12.06.2020 KOMUNIKAT DYREKTORA MP 27 W SPRAWIE OPŁAT ZA WYŻYWIENIE I ZAKOŃCZENIA ROKU

Obraz znaleziony dla: gify dzieci w przedszkolu

Szanowni Rodzice!

Dyrektor Miejskiego Przedszkola nr 27 Okrąglaczek - p. Małgorzata Wrotniewska

informuje:

1. Z dniem 01.06.2020, za zgodą Prezydenta Miasta Jeleniej Góry p. Jerzego

Łużniaka, wzrasta stawka za wyżywienie dzieci w przedszkolu i wynosi 10 zł.

2. W okresie wakacyjnym: lipiec, sierpień, przedszkole będzie czynne i będzie

sprawowało opiekę nad dziećmi według wytycznych GIS i MEN.

3. Organizacja pracy placówki jest podporządkowana wytycznym GIS i MEN. 

W związku z unikaniem wszelkiego rodzaju zgromadzeń, które mogą przyczynić

się do zwiększenia zagrożenia zachorowalności, nie mogą odbyć się

uroczystości zakończenia roku przedszkolnego, pożegnania absolwentów czy

inne zwyczajowo organizowane spotkania.