MIEJSKIE PRZEDSZKOLE Nr 27 OKRĄGLACZEK w Jeleniej Górze

 

Nawigacja

ZMIANA W ORGANIZACJI PRACY PRZEDSZKOLA

DRODZY RODZICE, 

Infirmujemy, że od dnia 05.10.2020 r. dzieci przychodzą i wychodzą głównym wejjściem. Wyjątkiem są Żabki z rodzeństwen, 

które w dalszym ciągu wchodzą boczną bramą. Prosimy o wyrozumiałość i cierpliwość rano i popołudniu. Jednocześnie przypominamy, że wszystkie dzieci zobowiązane są być do godziny 8 w przedszkolu wynika to z organizacji pracy przedszkola oraz obowiązku przedszkolnego dla dzieci 6- letnich.