MIEJSKIE PRZEDSZKOLE Nr 27 OKRĄGLACZEK w Jeleniej Górze

 

Nawigacja

16.03.2020 WAŻNE! - ELEKTRONICZNA REKRUTACJA DZIECI DO PRZEDSZKOLA na rok 2020/2021

Obraz znaleziony dla: gify dzieci w przedszkolu

SZANOWNI PAŃSTWO !

BĄDŹMY ROZSĄDNI!

ZANIM PRZEKROCZYCIE PRÓG PRZEDSZKOLA Z DOKUMENTAMI

REKRUTACYJNYMI SPRAWDŹCIE KOMPLETNOŚĆ DOKUMENTÓW

CZY JEST :

- ZAŚWIADCZENIE O ZAMELDOWANIU LUB AKT NOTARIALNY

- ODPIS AKTU URODZENIA DZIECKA , DOTYCZY WSZYSTKICH

ROCZNIKÓW

- ZAŚWIADCZENIE Z ZAKŁADU PRACY O ZATRUDNIENIU

- WYPEŁNIONE OŚWIADCZENIA, KTÓRE WYNIKAJĄ Z WASZYCH

ODPOWIEDZI TAK CZYLI: 

1. POBYCIE DZIECKA POWYŻEJ 5 GODZIN W PRZEDSZKOLU

2. ZAMIESZKANIE I DEKLARACJA ZAMIESZKANIA W JELENIEJ GÓRZE W

ROCZNYM ROZLICZENIU PODATKU DOCHODOWEGO

3. O DOCHODZIE JEŚLI NA JEDNEGO CZŁONKA RODZINY PRZYPADA

KWOTA 674

4. UCZĘSZCZANIU RODZEŃSTWA KANDYDATA DO TEGO SAMEGO

PRZEDSZKOLA

5. OŚWIADCZENIE O SAMOTNYM WYCHOWYWANIU

6. OŚWIADCZENIE O WIELODZIETNOŚCI

W związku z zaistniałą sytuacją w kraju - wprowadzenie stanu

zagrożenia epidemicznego i mając na uwadze

bezpieczeństwo Państwa oraz pracowników przedszkola,

aby ograniczyć ilość kontaktów bezpośrednich i przychodzenia do

placówki, zalecane jest dostarczenie dokumentów ( wniosków/kart

zgłoszeń wraz z niezbędnymi załącznikami ) w formie fotografii lub

skanów drogą e-mailową : pm27@op.pl

Oryginały dokumentów powinny zostać dostarczone do placówki przez

rodziców/ prawnych opiekunów po zakończeniu stanu epidemicznego.