MIEJSKIE PRZEDSZKOLE Nr 27 OKRĄGLACZEK w Jeleniej Górze

 

Nawigacja

30.03.2020 LISTA DZIECI - DOTYCZY ELEKTRONICZNEJ REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLA na ROK 2020/2021

Obraz znaleziony dla: gify dzieci w przedszkolu

Szanowni Rodzice !

Informujemy, że 

lista dzieci zakwalifikowanych do naszej placówki jest do wglądu:

1._LISTA_DZIECI_ZAKWALIFIKOWANYCH_DO_MP27_2020-21.pdf

 2._LISTA_DZIECI_ZAKWALIFIKOWANYCH_DO_INNYCH_PLACOWEK.pdf

3._Lista_kandydatow_niezakwalifikowanych_do_MP27.pdf

Oświadczenia woli dotyczy tylko rodziców dzieci

zakwalifikowanych do przedszkola.

Dokument należy wypełnić 

i przesłać skan tego oświadczenia woli na

adres e-mail przedszkola: pm27@op.pl 

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 06.04.2020 do godz. 13.00.

https://miasto.jeleniagora.pl/sites/default/files/Edukacja/nabory_2020_2021/Oświadczenie%20potw.%20woli%20korzystania%20z%20wych.%20przedsz.pdf

https://jeleniagora.pl/news/komunikat-w-sprawie-naboru-do-przedszkoli-i-szkol-podstawowych?fbclid=IwAR06Hply5_r3e7DO5mGwe4faIzl5dD9fgMl_RMPX0pRkr3UqvElHphBrssw