MIEJSKIE PRZEDSZKOLE Nr 27 OKRĄGLACZEK w Jeleniej Górze

 

Nawigacja

KADRA PEDAGOGICZNA PRACOWNICY ADMINISTRACJI I OBSŁUGI

KADRA PRACOWNICZA

KADRA PEDAGOGICZNA

DYREKTOR PRZEDSZKOLA:  Małgorzata Wrotniewska

 

Kadra:

Małgorzata Bartecka

Dominika Dąbrowska

Anna Fabin- Papaj 

Dominika Frasiak

Katarzyna Jakubczyk- urlop macierzyński

Sabina Kobzar- Witczak

Katarzyna Kucia-Aleksiejew

Joanna Kucia

Aneta Kwiatkowska

Agata Mazur

Alicja Murias - Bugajny

Ewelina Rafińska

Ewelina Simoniuk 

Agnieszka Szalek

Małgorzata Zakrzewska - Hołub

 

*********************************************************************************************

Nasza kadra pedagogiczna posiada dodatkowe kwalifikacje

( studia podyplomowe i kursy kwalifikacyjne) w zakresie:

* terapii pedagogicznej,

* terapii pedagogiczna z arteterapią,

*muzykoterapii,

*pedagogiki zabawy,

* oligofrenopedagogi,

* profilaktyki i wspomagania pedagogicznego rodziny,

* trener relaksacji,

* pierwszej pomocy przedmedycznej,

* kinezjologii edukacyjnej,

* gimnastyki korekcyjnej,

* dogoterapii,

* logopedii, neurologopedii,

logorytmiki,

* organizacji i zarządzania oświatą,

* integracji sensorycznej,

* katechezy,

* języka angielskiego,

* języak niemieckiego.