MIEJSKIE PRZEDSZKOLE Nr 27 OKRĄGLACZEK w Jeleniej Górze

 

Nawigacja

PROGRAM EDUKACYJNY " BEZPIECZNY DOLNOŚLĄZAK " - III edycja

  

20 maja 2019 w Centrum Kongresowym Politechniki Wrocławskiej

odbyło się podsumowanie III edycji programu edukacyjnego

BEZPIECZNY DOLNOŚLĄZAK,

w którym brało udział nasze przedszkole.

Organizatorem programu jest Marszałek Województwa Dolnośląskiego, a realizatorem Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu. Celem programu jest wsparcie szkół w projektowaniu działań mających na celu podniesienie świadomości uczniów na temat bezpiecznych zachowań oraz praktycznego wykorzystania umiejętności współdziałania ze służbami i organizacjami powołanymi w celu zapewnienia bezpieczeństwa.

Ten niepowtarzalny w swoich założeniach program ma sprawić, że uczniowie dolnośląskich szkół nabędą umiejętności, które ułatwią im poruszanie się we współczesnym świecie, a także pozwolą reagować na niebezpieczeństwa i zagrożenia, którym podlegają osoby z ich najbliższego otoczenia.