MIEJSKIE PRZEDSZKOLE Nr 27 OKRĄGLACZEK w Jeleniej Górze

 

Nawigacja

EWALUACJA WEWNĘTRZNA

OBSZARY EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ

EWALUACJA 2017/2018

Dzieci nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie

programowej

 

EWALUACJA 2016/2017

Kompetencje interpersonalne:

* Dobre maniery w życiu codziennym

 

EWALUACJA 2015/2016

Promowana jest wartość edukacji

 

EWALUACJA 2014/2015

Przedszkole wspomaga rozwój dzieci z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji:

* Rozpoznawanie możliwości psychofizycznych i potrzeb rozwojowych każdego dziecka w przedszkolu

* Indywidualizacja procesu wspomagania rozwoju dziecka

* Działania antydyskryminacyjne w przedszkolu