MIEJSKIE PRZEDSZKOLE Nr 27 OKRĄGLACZEK w Jeleniej Górze

 

Nawigacja

PREZENTACJA - BEZPIECZNY PRZEDSZKOLAK - M. WROTNIEWSKA NAGRODY KADRY PEDAGOGICZNEJ

PROMOCJA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

PREZENTACJA - BEZPIECZNY PRZEDSZKOLAK - M. WROTNIEWSKA

IX posiedzenie ZZPPSO - 18.09.2017 r.

Prezentacja - Bezpieczny przedszkolak - M. Wrotniewska:

http://www.mswia.gov.pl/pl/administracja/promocja-polski-na-szcz/szczegolowe-informacje/16447,Posiedzenia.html?search=81855883