MIEJSKIE PRZEDSZKOLE Nr 27 OKRĄGLACZEK w Jeleniej Górze

 

Nawigacja

REKRUTACJA

Rekrutacja na rok szkolny 2022/2023

 

 

Dnia 12.06.2023 w ogrodzie przedszkolnym odbędą się

SPOTKANIA ADAPTACYJNE

dzieci z rodzicami, które zostały przyjęte do

placówki na rok szkolny 2023/2024.
 

Grupa Krasnoludki - godzina 16:30
Grupa Biedroneczki - godzina 17:00

 
Serdecznie zapraszamy 

 

 

 

Szanowni Państwo!

Dnia 24.04.2023 r. (poniedziałek)  o godzinie 16:30 odbędzie się

zebranie z Rodzicami nowo przyjętych dzieci. 

 

 

 

Szanowni Państwo!


Zapraszamy wszystkich Rodziców dzieci,

które zakwalifikowały się do naszej placówki na OBOWIĄZKOWE ZEBRANIE w

dniu 30.03.2023r. o godzinie 16.00 w celu potwierdzenia woli.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szanowni Państwo!
Przypominamy, że wypełnienie dokumentów tylko w systemie, nie jest jednoznaczne z możliwością udziału w rekrutacji! Wydrukowany wniosek z załącznikami musi zostać dostarczony  do placówki pierwszego wyboru i być kompletny.

Ostateczny termin to 17 marca do godziny 13.00

 

 

 

 

 

 

SZANOWNI PAŃSTWO!
Wypełnione w systemie i wydrukowane dokumenty wraz z

ZAŁĄCZNIKAMI

należy dostarczyć do przedszkolnej

 SKRZYNKI POCZTOWEJ umieszczonej przed głównym wejściem w terminie od
01.03.2023r. - 17.03.2023r. 
Po weryfikacji na pocztę mailową zostanie przekazana informacja na
temat złożonego wniosku. 

 

 

Informujemy, że 20.01.2023 r. Prezydent podpisał zarządzenie dotyczące terminów naborów do przedszkoli na rok szkolny 2023/2024. 

 

 


Rekrutacja do przedszkoli w Jeleniej Górze

Rekrutacja dzieci do przedszkoli rozpocznie się 1 marca 2023 r.  o godzinie 8:00, a już od 22 lutego 2023 r. możemy zapoznać się z ofertą edukacyjną jeleniogórskich placówek.


Nabór elektroniczny na rok szkolny 2023/2024 dotyczy następujących przedszkoli:

    1. Miejskie Przedszkole Nr 2 w Jeleniej Górze, ul. Józefa Piłsudskiego 32;
    2. Miejskie Przedszkole Nr 4 w Jeleniej Górze, ul. Ignacego Krasickiego 6;
    3. Miejskie Przedszkole Nr 10 w Jeleniej Górze, ul. Zjednoczenia Narodowego 15;
    4. Miejskie Przedszkole Nr 11 „Krasnala Hałabały” w Jeleniej Górze, ul. Fryderyka Chopina 4;
    5. Miejskie Przedszkole Nr 13 w Jeleniej Górze, ul. Mieczysława Karłowicza 13;
    6. Miejskie Integracyjne Przedszkole Nr 14 w Jeleniej Górze, ul. Junaków 2;
    7. Miejskie Przedszkole Nr 19 im. Kubusia Puchatka w Jeleniej Górze, ul. Karola Kurpińskiego 2;
    8. Miejskie  Przedszkole  Nr  27  „Okrąglaczek”  w  Jeleniej Górze,  ul. Juliana Tuwima 12.


Rekrutacja do miejskich przedszkoli publicznych – tak jak w latach poprzednich - prowadzona będzie elektronicznie. Rodzic lub prawny opiekun starający się o przyjęcie dziecka do przedszkola powinien się zalogować, poprzez wpisanie potrzebnych danych, w systemie do naboru elektronicznego.


UWAGA!!!
Do Publicznego Przedszkola „Promyczek” w Jeleniej Górze przy ul. Kolberga 5 rekrutacja odbywa się na tych samych zasadach, według tych samych kryteriów co do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Miasto Jelenia Góra, jednakże odbywa się ona tradycyjnie papierowo, bez zgłaszania dziecka przez system naborowy. Osoby zainteresowane zgłoszeniem dziecka do tego przedszkola, w celu złożenia aplikacji powinny zgłosić się bezpośrednio do placówki.
Po wydrukowaniu i podpisaniu karty zgłoszenia kolejnym działaniem powinno być udanie się do przedszkola pierwszego wyboru i złożenie tam wniosku wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie wybranych kryteriów.
Zgłoszenie dziecka można wykonać na stronie naboru elektronicznego: www.jeleniagora.przedszkola.vnabor.pl (strona z rejestracją startuje 1 marca 2023 r.).

Nabór elektroniczny do przedszkoli publicznych w Jeleniej Górze na rok szkolny 2023/2024

 

 

 

Zarządzenie to dostępne jest na BIP-ie, link:

https://bip.jeleniagora.pl/zarzadzenie/18367/zarzadzenie-nr-0050-1713-2023-viii

 

Dodatkowo na stronie Miasta Jelenia Góra znajduje się więcej informacji dotyczących naboru do przedszkoli publicznych, link:

https://jeleniagora.pl/news/rekrutacja-do-przedszkoli-w-jeleniej-gorze-20232024

 

 

 

 

 

 

 

 

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną w kraju i mając na uwadze bezpieczeństwo Państwa oraz pracowników przedszkola,aby ograniczyć ilość kontaktów bezpośrednich, obligatoryjne jest dostarczenie dokumentów (wniosków/kart zgłoszeń wraz z niezbędnymi załącznikami) w formie papierowej w kopertach i zostawienie ich w specjalnie przygotowanej skrzynce przed wejściem głownym do placówki. Informację zwrotną na temat kompletności dokumentów otrzymacie Państwo drogą mailową.


SZANOWNI PAŃSTWO !

ZANIM ZOSTAWICIE DOKUMENTY REKRUTACYJNE SPRAWDŹCIE CZY ZAWIERAJĄ ONE :

- ZAŚWIADCZENIE O ZAMELDOWANIU LUB AKT NOTARIALNY

- ODPIS AKTU URODZENIA DZIECKA , DOTYCZY WSZYSTKICH ROCZNIKÓW

- ZAŚWIADCZENIE Z ZAKŁADU PRACY O ZATRUDNIENIU

- WYPEŁNIONE OŚWIADCZENIA, KTÓRE WYNIKAJĄ Z WASZYCH ODPOWIEDZI NA TAK CZYLI: 

1. POBYCIE DZIECKA POWYŻEJ 5 GODZIN W PRZEDSZKOLU

2. ZAMIESZKANIE I DEKLARACJA ZAMIESZKANIA W JELENIEJ GÓRZE W ROCZNYM ROZLICZENIU PODATKU DOCHODOWEGO

3. O DOCHODZIE JEŚLI NA JEDNEGO CZŁONKA RODZINY PRZYPADA KWOTA 674

4. UCZĘSZCZANIU RODZEŃSTWA KANDYDATA DO TEGO SAMEGO PRZEDSZKOLA

5. OŚWIADCZENIE O SAMOTNYM WYCHOWYWANIU

6. OŚWIADCZENIE O WIELODZIETNOŚCI


 

Informujemy zainteresowanych Rodziców, iż od 1 marca 2022 roku  o godzinie 8.00 rozpoczyna się rekrutacja na nowy rok szkolny 2022/2023. Zainteresowanym podajemy link, pod którym można znaleźć potrzebne informacje: REKRUTACJA


Zgłoszenie dziecka powinno nastąpić na stronie:  www.jeleniagora.przedszkola.vnabor.pl


 Szczegółowe informacje znajdują się w pliku: Nabor_elektroniczny_do_przedszkoli_publicznych.doc