MIEJSKIE PRZEDSZKOLE Nr 27 OKRĄGLACZEK w Jeleniej Górze

 

Nawigacja

18.05.2020 WAŻNE! ORGANIZACJA PRACY PRZEDSZKOLA W OKRESIE EPIDEMII

Szanowni Rodzice!

Prosimy o zapoznanie się z dokumentami dotyczącymi organizacji pracy

naszej placówki w okresie epidemii. 

Dokumenty dostępne w górnym menu, w module:

ORGANIZACJA PRACY W OKRESIE EPIDEMII -

 https://pm27okraglaczek.edupage.org/text29/.

Rodzice dzieci zakwalifikowanych do przedszkola

zobowiązani są do dostarczenia następujących dokumentów:

1. Załącznik nr 2

2. Załącznik nr 10

3. Zaświadczenie z zakładu pracy 

4. Aneks umowy

Powyższe dokumenty należy:

* wydrukować, * wypełnić, * podpisać, * włożyć do koperty, 

* dostarczyć do przedszkola i włożyć do przygotowanego, specjalnego pojemnika

do dnia 21.05.2020 - czwartek, do godz. 18.00