MIEJSKIE PRZEDSZKOLE Nr 27 OKRĄGLACZEK w Jeleniej Górze

 

Nawigacja

25.05.2020 KOMUNIKAT W SPRAWIE FUNKCJONOWANIA PRZEDSZKOLA w okresie epidemii od 25.05.2020

gify dzieci

Szanowni Rodzice!

Dyrektor Miejskiego Przedszkola nr 27 Okrąglaczek - p. Małgorzata Wrotniewska

informuje,

że z dniem 25.05.2020 przedszkole wznawia działalność opiekuńczą

w oparciu o wypracowane procedury związane z czasem epidemii,

dla dzieci rekrutowanych na ten termin.

Dotyczy to dzieci rodziców poinformowanych telefonicznie

przez p. dyrektor MP 27 w dniu 23.05.2020.

Kształcenie na odległość, w dalszym ciągu, odbywać się będzie

obowiązkowo w grupach dzieci 5 i 6 letnich.

W grupach dzieci 3 i 4 letnich przedstawione propozycje

są do realizacji według uznania rodziców.

O wszelkich zmianach dotyczących funkcjonowania placówki

będziecie Państwo informowani na bieżąco.

Nabór na większą liczbę dzieci do przedszkola będzie możliwy

w przypadku zmiany wytycznych GIS i MEN.