MIEJSKIE PRZEDSZKOLE Nr 27 OKRĄGLACZEK w Jeleniej Górze

 

Nawigacja

28.03.2020 UWAGA RODZICE! DOTYCZY ELEKTRONICZNEJ REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLA na ROK 2020/2021

Obraz znaleziony dla: gify dzieci w przedszkolu

Szanowni Rodzice !

Informujemy, że oświadczenie woli

będą wypełniać rodzice dzieci, które zostały przyjęte do naszego

przedszkola w wyniku elektronicznej rekrutacji na rok 2020/2021.

Lista dzieci zakwalifikowanych do naszej placówki zostanie

zamieszczona na naszej stronie internetowej 30.03.2020 o godz.8.00. 

Oświadczenia woli dotyczy tylko rodziców dzieci

zakwalifikowanych do przedszkola.

Dokument należy wypełnić 

i przesłać skan tego oświadczenia woli na

adres e-mail przedszkola: pm27@op.pl

https://miasto.jeleniagora.pl/sites/default/files/Edukacja/nabory_2020_2021/Oświadczenie%20potw.%20woli%20korzystania%20z%20wych.%20przedsz.pdf

https://jeleniagora.pl/news/komunikat-w-sprawie-naboru-do-przedszkoli-i-szkol-podstawowych?fbclid=IwAR06Hply5_r3e7DO5mGwe4faIzl5dD9fgMl_RMPX0pRkr3UqvElHphBrssw