MIEJSKIE PRZEDSZKOLE Nr 27 OKRĄGLACZEK w Jeleniej Górze

 

Nawigacja

 •               
  Załącznik nr 3 do Regulaminu Programu
  „Bezpieczny Dolnoślązak”
              Miejskie Przedszkole nr 27 ,, Okrąglaczek” ul. Tuwima 12 58-500 Jelenia Góra                                                    PROGRAM „BEZPIECZNY DOLNOŚLĄZAK”
   

  PROJEKT EDUKACYJNY                                                               ,, Eko-Okrąglaki - bezpieczne przedszkolaki”

   
            Ewelina Rafińska, Aneta Kwiatkowska                                                                                                          Małgorzata Wrotniewska
                            szkolny koordynator projektu                                                                    Dyrektor Placówki
   

  Wybrane przez Placówkę obszary realizacji programu


   
  1. Bezpieczne zachowania w górach.
   
  1. Działania w sytuacjach nadzwyczajnych zagrożeń (katastrof, wypadków masowych).
   
  1. Pierwsza pomoc.
   
  1. Bezpieczne środowisko

   
  1. Czas realizacji Data rozpoczęcia realizacji projektu

  Listopad 2022
   
  Data zakończenia realizacji projektu

                                           Maj 2023

  2. Cel


  Cel główny:

  Przygotowanie dzieci przedszkolnych do radzenia sobie w sytuacjach trudnych i nietypowych związanych ze środowiskiem
   bliższym i dalszym.

  Cele szczegółowe:
   
  1. Kształtowanie u dzieci bezpiecznych postaw i zachowań podczas wycieczek w góry.
  2.Nabywanie wiedzy  dotyczącej prawidłowego reagowania na sygnały alarmowe, wyrabianie praktycznych umiejętności
    postępowania w przypadku wystąpienia w otoczeniu nadzwyczajnych zagrożeń.
  3.Wyrabianie umiejętności udzielania pierwszej pomocy zgodnie z zasadami, informowanie odpowiednich służb o zaistniałych zdarzeniach( nr alarmowe, procedury powiadamiania).
  4.Kształtowanie postaw proekologicznych, dostrzeganie potrzeb ochrony środowiska.

   

  3.  Harmonogram realizacji projektu Zaplanowane działania  Termin realizacji Sposób realizacji (stacjonarnie/online) Zaangażowane
  służby
  (partnerzy programu)
  Liczba dzieci/uczniów objętych działaniem
  1. Bezpieczne zachowania w górach.

  -Wycieczka na szlak górski- zainicjowanie scenek ratowniczych ( pozoranci). Udzielanie przez dzieci pierwszej pomocy w przypadku złamanej nogi.
  -  Wycieczka na Wzgórze Krzywoustego- zainicjowanie sytuacji zgubienia się na szlaku górskim( Akacja ,,Zgubek”). Akcja ,, Sprzątanie świata” na górskich szlakach.
   -  Wizyta w centrum GOPR w Jeleniej Górze-zajęcia edukacyjne: przygotowanie do wycieczki górskiej, zapoznanie z działaniami i pracą ratowników GOPR, turystyka górska w zgodzie z zasadami ochrony przyrody, ekwipunek turystyczny.
  -,,Wypadek na stoku narciarskim”- scenka sytuacyjna, udzielanie pierwszej pomocy , wezwanie odpowiednich służb. Scenka edukacyjna,, Ubiór narciarza”- odpowiedni ubiór na stoku narciarskim adekwatny do pogody.

     Maj 2023  Kwiecień 2023
  Styczeń 2023


  Luty 2023  Wycieczka piesza  Wycieczka piesza
  Zajęcia edukacyjne.

  Wycieczka na tok narciarski ,, Góra Gwardia”.  GOPR, ratownik medyczny


  Straż Miejska,
  Policja, MPGK  GOPR


  Instruktor narciarstwa, Pogotowie ratunkowe  25  50
  50


  25
  2. ,, Działania w sytuacjach nadzwyczajnych zagrożeń (katastrof, wypadków masowych).

  -Przeprowadzenie przedszkolu akcji ewakuacyjnej ,, Zadymienie , pożar” podczas zabaw związanych z obchodami ,, Dnia Ziemi”- utrwalenie właściwych postaw i zachowań dzieci w razie uruchomienia sygnału alarmowego.
  - Spotkanie z przedstawicielem Straży Miejskiej w Jeleniej Górze. Zajęcia edukacyjne i praktyczne ,, Sygnały alarmowe- wiem jak się zachować , kiedy je usłyszę”.
  -Wizyta w Interaktywnym Centrum Edukacji Przeciwpożarowej w Jeleniej Górze
  Kwiecień 2023
  Marzec 2023
  Marzec 2023
  Stacjonarnie w przedszkolu.  Stacjonarnie w przedszkolu  Interaktywne Centrum Edukacji Przeciwpożarowej w Jeleniej Górze
   
  Straż pożarna
  Straż Miejska
  Straż Pożarna
  175
  175
  50
  3.,, Pierwsza pomoc”
  - Zajęcia edukacyjne w czasie warsztatów kulinarnych ,, Poparzenie”,,, Skaleczenie”- zaangażowanie ratownika medycznego, wyrabianie u dzieci nawyku pocieszania poszkodowanego, zabezpieczenia  miejsca wypadku oraz wykonywanie prostych czynności ratowniczych.
  -Zainicjowanie scenki ratowniczej podczas          ,, Olimpiady sportowej  „Okrąglaczka”  z udziałem pozorantów( złamana noga, krwotok z nosa)
  -Zabawa w podchody ,, Szukam wyposażenia apteczki”- nabywanie umiejętności gromadzenia właściwych  i eliminowanie zbędnych elementów apteczki.
  -Organizacja konkursu przedszkolnego                 ,, Bezpiecznie i ekologicznie”


   


  Grudzień 2022  Listopad 2022  Kwiecień 2023


  Kwiecień 2023


  Stołówka przedszkolna


  Hala sportowa MOS Jelenia Góra


  Pobliski las


  Stacjonarnie w przedszkolu


  Ratownik medyczny  Pogotowie ratunkowe


  Ratownik medyczny


  Policja, Straż Miejska, Ratownik Medyczny, przedstawiciel SOK,
  przedstawiciel Urzędu Miasta Jelenia Góra z Wydziału Gospodarki Odpadami


  50  175  100


  175
  4.Bezpieczne środowisko.
  -Wizyta przedstawiciela PSZOK W Jeleniej Górze, utrwalenie wiadomości oraz praktyczne działania dzieci w zakresie  segregacji śmieci.

  - Wycieczka do PSZOK Jelenia Góra- zajęcia edukacyjno –praktyczne( segregacja odpadów, recykling).

  -,, Jak w domu segreguję śmieci?” – nadsyłanie przez rodziców do wychowawców grup, krótkich filmików i limeryków dotyczących segregacji śmieci przez przedszkolaków w środowisku domowym i w bliskim otoczeniu.

  - Konkurs ,, Ekologiczny karmnik dla ptaków”- wykorzystanie materiałów wtórnych, recykling przedmiotów. Rozmieszczenie karmników na terenie pobliskiego lasu i w ogrodzie przedszkolnym, systematyczne dokarmianie ptaków.

  -Udział społeczności przedszkolnej w akcji ,, I Ty możesz zostać Świętym Mikołajem”- zbiórka specjalistycznej karmy dla zwierząt, przekazanie jej potrzebującym do ,, Schroniska dla małych zwierząt „w Jeleniej Górze.  - Konkurs grupowy z wykorzystaniem urządzenia do zgniatania butelek ,, Ile zdołam zgnieść butelek w ciągu 5 minut”

  - ,,Paszport ekologa”- zaangażowanie rodziców i dzieci do odwiedzenia miejsc związanych z regionalnymi produktami ekologicznymi               ( Skansen chlebowy, Kozia łąka,)- zbieranie pieczątek , dokumentacja zdjęciowa odwiedzonych miejsc
   
  -Zajęcia edukacyjne ,, Oszczędzam prąd, poznaję odnawialne źródła energii”- pogadanka edukacyjna wraz z instruktarzem , wizyta w siedzibie Tauron Jelenia Góra.


  - ,, Woda źródłem życia”- zajęcia edukacyjne, rozwijanie postaw ekologicznych  związanych z wykorzystaniem wody w przyrodzie , utrwalenie wiadomości jak oszczędnie i ekologicznie zarządzać  i wodą w środowisku przedszkolnym i domowym .   

  Marzec 2023
  Marzec 2023  Marzec 2023


  Styczeń 2023

  Grudzień 2022  Styczeń 2023  Marzec 2023


  Luty 2023

  Maj 2023

  Stacjonarnie w przedszkolu  Centrum edukacyjne PSZOK w Jeleniej Górze.

  Jelenia Góra i okolice.

  Stacjonarnie w przedszkolu
  Stacjonarnie w przedszkolu, Schronisko dla małych zwierząt w Jeleniej Górze  Stacjonarnie w przedszkolu


  Jelenia Góra i okolice

  Stacjonarnie w przedszkolu, Siedziba Tauron w Jeleniej Górze


  Stacjonarnie w przedszkolu   

  Przedstawiciel PSZOK w Jeleniej Górze


  Przedstawiciele PSZOK w Jeleniej Górze

  Rodzice i dzieci z Okrąglaczka

  Rodzice i dzieci z Okrąglaczka
  Rodzice i dzieci z Okrąglaczka


  Przedszkolaki i grono pedagogiczne


  Rodzice i dzieci z Okrąglaczka

  Przedstawiciel Tauron  Jelenia Góra  Przedstawiciel         ,, Wodnik” w Jeleniej Górze

  175
  50  50


  175

  175  75  50


  75

  75
  4. Zakładane efekty realizacji projektu  Efekty działań dla ucznia:
  - Dzieci wiedzą jak przygotować  i zachować się podczas wycieczki w góry, znają kolory i oznaczenia szlaków turystycznych , znają jakie niebezpieczeństwa mogą ich spotkać w przypadku nie stosowania zasad bezpieczeństwa w górach.
  -Znają zakres działań służb ratowniczych GOPR, potrafią informować o niebezpiecznym zdarzeniu odpowiednie służby.
  -Wiedzą jak bezpiecznie zachować się zimą na stoku narciarskim.
  -Poznają sygnały alarmowe, wiedzą jak zachować się w sytuacjach zagrożenia, wiedzą co to jest droga ewakuacyjna, rozpoznają  wskazują znaki ewakuacji.
  - Potrafią segregować śmieci, wiedzą co znaczy słowo ,, recykling”.
  - Biorą czynny udział w akcjach społecznych
  ( Sprzątanie świata, Dzień Ziemi, Zbiórka elektro-śmieci, I Ty możesz zostać św. Mikołajem), rozwijają empatyczny stosunek  do zwierząt i zachowania proekologiczne.
  -Wiedzą i potrafią zastosować w praktyce oszczędne gospodarowanie wodą, źródłami ciepła oraz energią elektryczną.


  Efekty działań dla placówki:

  - Współpraca ze środowiskiem lokalnym.
  -Realizacja podstawy programowej oraz    zagadnień związanych z bezpieczeństwem i ekologią w innowacyjny sposób.
  - Współpraca z rodzicami i Rada Rodziców.
  -Promowanie placówki w środowisku lokalnym.
  - Wdrażanie kadry pracowniczej w procedury związane z bezpieczeństwem oraz z sytuacjami zagrożenia życia i zdrowia .
  - Działania profilaktyczne i praktyczne placówki w radzeniu sobie w sytuacjach zagrożenia.
  -Edukacja kadry pracowniczej dotycząca oszczędzania wody, energii cieplnej i elektrycznej.


   
         


  28.04.2023 14:09 | więcej »