MIEJSKIE PRZEDSZKOLE Nr 27 OKRĄGLACZEK w Jeleniej Górze

 

Nawigacja

GROSS FUR KLEIN EINE KLEINE MAUS BEZPIECZNY PRZEDSZKOLAK ZDROWO I SPORTOWO MAMO, TATO WOLĘ WODĘ ,, Ziemia dla wszystkich”

Cykliczne akcje i programy ogólnopolskie

,, Ziemia dla wszystkich”

  •  promowanie ekorozwoju wśród dzieci ,  tworzenie w ramach projektu własnego programu ,, Eko-bystrzaki Okrąglaki”- umożliwia on dzieciom doskonalenie umiejętności dbania o środowisko przyrodnicze we współpracy ze środowiskiem lokalnym( segregacja  i gospodarowanie odpadami, wykorzystanie materiałów wtórnych w przedszkolu i w domu , uwrażliwienie na potrzeby i konieczność opieki nad zwierzętami, udział w przeglądzie ekologicznym ekologicznym , w sprzątaniu świata

 

Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją z przebiegu projektu

https://www.canva.com/design/DAFBNa7Hxxg/1nEsM0qwdOekbd-nv1hXFA/view?utm_content=DAFBNa7Hxxg&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=sharebutton

 

 

 

Zobacz obraz źródłowy